Dokkum, 0519-228150

vW&V

Informatie in verband met corona-virus

Laatste update: 15 april 2020

In verband met de ontwikkelingen naar aanleiding van het corona-virus willen wij u hierbij over een aantal zaken informeren.

De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en we proberen zo actueel mogelijk te blijven, maar het kan zijn dat de nieuwste ontwikkelingen nog niet zijn meegenomen.

Gevolgen met betrekking tot onze dienstverlening
In lijn met de richtlijn van het RIVM werken onze medewerkers zoveel mogelijk thuis. We proberen wel ons kantoor zo lang mogelijk fysiek open te houden. Er zijn ook medewerkers op kantoor aan het werk. We zijn zowel telefonisch als via de mail bereikbaar.

Als u ons bezoekt
Om, conform het advies van het RIVM, contactbesmetting zoveel mogelijk tegen te gaan, willen we bezoeken en fysieke afspraken graag tot het minimum beperken. Wij verzoeken u daarom zoveel als mogelijk stukken digitaal bij ons aan te leveren en te communiceren via de mail of telefoon. Wilt u toch fysiek iets aanleveren, dan kunt u dat in de aangegeven bak bij de receptie doen, of nog liever in de brievenbus buiten. Wij verzoeken u bij bezoek aan ons kantoor 1,5 – 2 meter afstand van onze medewerkers te houden.

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en staan u waar mogelijk graag bij in de (spoedeisende) ontwikkelingen voor uw bedrijf. Door deze ontwikkelingen kunnen de reguliere werkzaamheden, zoals oplevering van de jaarstukken vertraging oplopen. Wij vragen uw begrip hiervoor gezien de omstandigheden.

Gevolgen voor onze cliënten
Deze zijn heel divers en daardoor niet uitputtend te bespreken. Met name komen kwesties als arbeidstijdverkorting en liquiditeitsvraagstukken naar voren. Wij willen u graag ondersteunen in de bestrijding van de onverwachte gevolgen van deze crisis. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Voor inhoudelijke informatie over de belangrijkste ondersteunende maatregelen die tot dusver zijn afgekondigd zie verder onze website onder het onderdeel Corona.

Voor informatie op hoofdlijnen zie schema: noodpakket voor banen en economie

 

VWV_banner_site-nieuwsbr.jpg

twitter-bird-light-bgsvW&v samen stappen ondernemen